Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha ilara w Gryficach został obęty projektem pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - budżetu państwa.

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych Centrum Edukacji Artystycznej.

W dniu 20 września 2017 roku rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem.

W dniu 24 czerwca 2019 roku projekt został zakończony.

MKiDN

https://www.gov.pl/web/kultura/termomodernizacja-panstwowych-szkol-artystycznych

CEA

https://cea-art.pl/termomodernizacja-panstwowych-placowek-szkolnictwa-artystycznego/