PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Aneta Piętal- przewodniczący

Paulina Drabik - z-ca przewodniczącego

Andżelika Rajko - sekretarz

Anna Mazur - członek

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

Jacek Walkowiak - przewoniczący

Marzena Markowicz - członek

Magdalena Gołębiewska - członek