PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Sławomir Borkowski - przewodniczący

Aneta Piętal - z-ca przewodniczącego

Anna Kaczorowska - sekretarz

Aneta Pabian - członek

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

Andżelika Rajkok - przewoniczący

Żanetta Adamska - członek

Maja Żywica - członek