Rada Rodziców

W roku szkolnym 2021/2022 wpłaty na Radę Rodziców wynoszą:

 - za pierwsze dziecko: 35,00 zł miesięcznie

 - za drugie i każde następne: 15,00 zł miesięcznie

Wpłat należy dokonywać w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy,

z zaznaczeniem imienia i nazwiska dziecka oraz jakiego tytułu i okresu dotyczy wpłata.

Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

72-300 Gryfice, ul. J.Piłsudskiego 3

45 1240 3842 1111 0000 3083 9773