Witamy w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Gryficach

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryficach została powołana Zarządzeniem nr 21 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 czerwca 1991 roku, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 1990 roku. Placówka powstała na bazie istniejącej od 1984 roku Szkoły Muzycznej, będącej punktem filialnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryficach, z inicjatywy ówczesnego dyrektora Pani Ireny Jurys. Początki były trudne. W kilku pomieszczeniach na poddaszu budynku przy ulicy Bohaterów Stalingradu 1, w roku szkolnym 1984/85 naukę rozpoczęło 30 uczniów. Grono pedagogiczne liczyło wtedy 2 osoby. Byli to: Marian Dąbrowski i Tadeusz Ślusarczyk. Dołączyli do nich niebawem: Alina Dąbrowska oraz Dorota i Marek Żwirdowscy.

W roku szkolnym 1988/89 nastąpiła przeprowadzka szkoły do budynku przy ulicy Brackiej 4. Zagospodarowano liczne pomieszczenia, zwiększono liczbę uczniów i grona pedagogicznego. W szkole podjęli pracę: Anna Sokołowska, Czesław Liro i Małgorzata Drelich. W czerwcu 1990 roku pożegnano pierwszych 5 absolwentów. Byli to: Karolina Żuk, Anna Rylik, Monika Konieczna, Marta Koziorowska oraz Rafał Litwin.

Dzięki staraniom dyrektora Mariana Dąbrowskiego, w lipcu 1990 roku szkoła po raz kolejny przeprowadziła się. Siedzibą szkoły stał się budynek przy ulicy Tadeusza Kościuszki 52. W kwietniu 1994 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki przekazało środki na zakup budynku przy ulicy Józefa Piłsudskiego 3.
Już w miesiącu czerwcu, w nowym budynku szkoły odbył się konkurs na stanowisko dyrektora.  Zwycięzcą  został  Andrzej Łubieński.

W czasie wakacji z funduszy Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Rady Rodziców przeprowadzono adaptację budynku do potrzeb szkoły. Od zakończenia najważniejszych dla szkoły przedsięwzięć organizacyjno-inwestycyjnych, uwaga dyrekcji i grona pedagogicznego mogła skoncentrować się w pełni na pracy dydaktycznej i artystycznej. Rosła wciąż liczba dzieci, młodzieży oraz nauczycieli związanych z gryficką szkołą. Oprócz istniejących klas fortepianu i akordeonu, otwarto jeszcze klasy skrzypiec, gitary oraz instrumentów dętych.